Verzekering Tips


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOV tips: Afsluiten van Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een goed advies van een professioneel tussenpersoon is voor het afsluiten van een uitgebreide AOV Verzekering noodzakelijk. Deze verzekering wordt vaak als erg duur bestempelt. Om een goed beeld te krijgen van hoe het bij een betrouwbare tussenpersoon werkt geven wij u een kijkje in de keuken van Arnoud Wennekus van AOV ZZP. Hij geeft 10 tips voor een lagere premie.

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers wordt over het algemeen als duur ervaren. Hier zijn tien tips om op je AOV Verzekering te besparen. Wil jezelf een AOV berekenen en premie- en voorwaardenvergelijking maken is dat verstandig als eerste verkenning. Daarna adviseren we je om AOV Verzekerings Advies aan te vragen als je er serieus werk van wil maken. Wij vinden dat het afsluiten AOV Verzekeringen altijd met professioneel advies moet plaatsvinden. Volgens de AFM is het niet voor niets een complex en ingewikkeld product.

10 tips voor een lagere AOV verzekeringspremie.

Er bestaat geen standaard AOV*. Iedere AOV is maatwerk, dat precies moet aansluiten bij uw situatie. Hiervoor moet u veel keuzes maken. Onderstaande negenfactoren bepalen grotendeels de hoogte van uw premie.

1. De uitkeringsschaal

Vanaf hoeveel procent ongeschiktheid wilt u een uitkering ontvangen? De standaard uitkeringsdrempel is vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. U kunt ook voor een hoger percentage kiezen, bijvoorbeeld vanaf 55% of 65% arbeidsongeschiktheid. Vanzelfsprekend wordt uw premie dan fors goedkoper.

2. Je eigen risico
Kies over welke periode (in verzekeringsland wachttijd genoemd) u nog geen uitkering nodig heeft. Mocht u ziek worden, hoe lang kunt u het dan volhouden zonder uitkering? Dus in hoeverre beschikt u over voldoende financiële middelen om in uw levensonderhoud te voorzien. Dit is het eigen risico, de tijd tussen het moment waarop u arbeidsongeschikt wordt, en het moment wanneer de uitkeringen beginnen. De wachttijd kan variëren van twee weken tot een jaar. Hoe langer het eigen risico, hoe lager de premie.

3. Wel of geen Indexering
Bij het afsluiten van een AOV kunt u kiezen tussen wel of geen indexering. Indexering houdt in dat uw premie, het verzekerde bedrag en ook uw uitkering jaarlijks aan de inflatie worden aangepast. U kunt zelf bepalen hoe hoog de indexering moet zijn. Dit kan volgens de indexcijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek plaatsvinden, of volgens een vooraf vastgesteld percentage. Een beperkte stijging, alleen bij uitkering, scheelt een hoop premie. Met een gelijkblijvende verzekering, dus zonder indexering, bent u het goedkoopste uit. Deze uitkering is niet ‘waardevast’. Het risico is groot dat uw uitkering over tien jaar nog maar een fractie bedraagt van wat het nu is. Hoewel dit vergelijkingsoverzicht met grote zorg is samengesteld, kunt u er géén enkel recht aan ontlenen. U dient, alvorens u overgaat tot aanschaf van een product, altijd offerte, voorwaarden, en financiële bijsluiter van de onderhavige aanbieders zelf te bestuderen, en na te gaan of deze juist, actueel, compleet en passend zijn.

4. Welke tariefsoort
Een AOV is een verzekering die u vaak langer dan 25 jaar aanhoudt. U kiest zelf hoe de premie zich ontwikkelt gedurende de, lange, looptijd. Een standaardpremie blijft tijdens de hele looptijd gelijk. Dat is een gemiddelde premie. Als u jong bent is het risico op ongeschiktheid lager. U betaalt dan eigenlijk iets te veel. Dat wordt gecompenseerd als u ouder wordt, dan betaalt u iets te weinig. U kunt ook kiezen voor het combi, of leeftijdsgebonden, tarief. Deze premie stijgt mee met uw leeftijd en risico. Vanaf een bepaalde (hoge) leeftijd blijft de premie gelijk. Over de hele verzekeringsperiode bekeken kan een standaard tarief in sommige gevallen goedkoper uitvallen. Maar bedenk wel dat u bij een standaardtarief de eerste jaren een fors hogere premie betaalt. Zeker als u al op jonge leeftijd een AOV afsluit.
Een andere factor is of u wel de gehele periode verzekerd zal blijven. Pas op late leeftijd profiteert u bij een standaardtarief van een relatief lagere premie. Laat uitrekenen wat voor u de goedkoopste optie is.

5. Kiezen van de soort dekking
Kiest u voor beroepsongeschiktheid of passende arbeid? Beroepsongeschiktheid is de duurste variant. U bent niet meer in staat om uw beroep uit te voeren. Er wordt geen vervangende arbeid gezocht. Bij passende arbeid, de goedkopere variant, wordt wel gezocht naar vervangende arbeid die u in alle redelijkheid en billijkheid nog kunt doen. Er wordt hierbij rekening gehouden met uw opleiding, ervaring en eventueel vroegere beroepen.
Hoewel dit vergelijkingsoverzicht met grote zorg is samengesteld, kunt u er géén enkel recht aan ontlenen. U dient, alvorens u overgaat tot aanschaf van een product, altijd offerte, voorwaarden, en financiële bijsluiter van de onderhavige aanbieders zelf te bestuderen, en na te gaan of deze juist, actueel, compleet en passend zijn.

6. Uitsluitingen
Bij een groot aantal AOV’s is het mogelijk te kiezen voor uitsluitingen. Zo kunt u kortingen van 10% tot 25% krijgen als u kiest voor het niet meeverzekeren van psychische aandoeningen als overspannenheid, oerbelasting en burn out. Ook het beperkt of zelfs geheel uitsluiten van zwangerschapsverlof levert u een aardige premiebesparing op.

7. De eindleeftijd
Tot welke leeftijd moet de uitkering lopen? De maximale eindleeftijd ligt op 65 jaar. Een lagere eindleeftijd levert u een lagere premie op. Stel dat u vermogen heeft gespaard om op uw 60-ste met pensioen te gaan, dan kunt u de uitkering op uw 60-ste stopzetten. Dat scheelt in de premie.

8. Het verzekerde bedrag
Bij het afsluiten van een AOV wordt meestal maximaal 80% van het inkomen verzekerd. U lijdt dus altijd enige inkomensverlies als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekeraar doet dit om u ‘een prikkel’ te geven om weer te gaan werken. U kunt op uw premie besparen door te kijken welk deel van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid ook daadwerkelijk wegvalt. Dat is vaak niet uw gehele inkomen. Als u van dat lagere bedrag 80% verzekert, dan betaalt u een stuk minder premie.

9. Extra’s
Een AOV kan extra dekkingen en services bieden, zoals bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of periodieke medische check ups. Deze extra’s maken de AOV er niet goedkoper op. Kies dus voor een AOV dat alleen die extra’s biedt die u nuttig vindt. (Bron Bizz Magazine)

Begrippen bij het afsluiten van een AOV

BELASTINGAFTREK
Uw AOV premie is fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt als het ware een stukje van de premie mee. Bij uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u de betaalde AOV premie over een jaar in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Bovendien kunt u er voor kiezen deze teruggaaf in maandelijkse termijnen te ontvangen, eventueel samen met uw hypotheekrenteaftrek. U kunt dit doen door een voorlopige belastingteruggaaf aan te vragen bij de belastingdienst.

STARTERSKORTING
Bent u net gestart, of gaat u binnenkort starten met uw bedrijf, dan komt u wellicht in aanmerking voor een starterskorting gedurende de eerste paar jaar dat u verzekerd bent. Dit scheelt als snel meer dan 20% op de premie.

EIGEN RISICO
De eigen risico termijn (wachttijd) is de tijd dat u geen uitkering krijgt. Als u eigen middelen hebt, dan kan u daarop interen en daardoor voor een langere wachttijd kiezen. Hoe langer de eigen risico termijn (wachttijd) hoe lager de premie. De wachttijd kan variëren van twee weken tot een jaar.

CONTRACTSTERMIJN
De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden afgesloten voor een periode van 5 jaar. Aanbiedingen voor een kortere periode zijn vaak duurder.

EINDLEEFTIJD
De eindleeftijd is de leeftijd waarop de verzekering wordt beëindigd. Hoe lager de eindleeftijd, des te lager de premie. Dit betekent wel dat de periode tussen eindleeftijd en pensioendatum met eigen vermogen moet worden overbrugd.
VERZEKERD BEDRAG Hoe hoger het verzekerde inkomen, des te hoger de AOV premie. U kunt maximaal 80% van uw inkomen verzekeren, maar minder kan ook. Als u per maand minder nodig heeft, dan levert dat een stuk lagere premie op.

SOORT DEKKING
Als u niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen, dan wordt er bij een AO dekking met beroepsongeschiktheid niet gezocht naar vervangende arbeid; dit is Hoewel dit vergelijkingsoverzicht met grote zorg is samengesteld, kunt u er géén enkel recht aan ontlenen. U dient, alvorens u overgaat tot aanschaf van een product, altijd offerte, voorwaarden, en financiële bijsluiter van de onderhavige aanbieders zelf te bestuderen, en na te gaan of deze juist, actueel, compleet en passend zijn de duurste dekkingsvorm. Goedkoper is de dekking op basis van passende arbeid. Hierbij wordt wel gezocht naar vervangende arbeid die u redelijkerwijs nog wel
kunt doen.

ZWANGERSCHAP
Voor de vrouwelijke ondernemers met kinderwens is het goed om te letten op een regeling voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap.

AO-PERCENTAGE
Vanaf welk percentage arbeidsongeschikheid wilt u een uitkering ontvangen. Standaard is dat vanaf 25%, kiest u echter voor een hogere drempel kiezen; bijvoorbeeld vanaf 45%, dan wordt dan uw premie lager.

10. Sluit altijd ZONDER provisie af!

Tagged ,

ArnoudWennekus

About ArnoudWennekus

Arnoud Wennekus is al jaren specialist in AOV verzekeringen voor ZZP-ers. Met zijn eigen adviesbureau AOV ZZP helpt hij zelfstandigen aan de AOV verzekering die bij hun wensen past.

View all posts by ArnoudWennekus →

Leave a reply

Verzekeringen en Humor

advertentie op achterkant van de bus

Recente reacties

  • Jan: Mooie actie! Ga meteen ff kijken. View Post
  • Jeroen: Ja, daar ben ik wel achtergekomen. Fijne site dit, leuke artikelen.. View Post

Tweets van ons