Verzekering Tips


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht?

Het is niet onbekend: Nederland heeft een rijk aanbod aan verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan een rechtsbijstandverzekering of een inboedelverzekering: een greep uit een groot aanbod van polissen die afgesloten kunnen worden. Niet iedereen is echter even gebaat bij zulke polissen. Begrijpelijk. Toch zijn er enkele verzekeringen wettelijk vereist om afgesloten te worden. Over welke verzekeringen hebben we het dan eigenlijk?

Gezondheid gewaarborgd

Voor de burger is de lijst van verzekeringen die verplicht zijn niet zo groot. Één daarvan is de zorgverzekering. Zo meldt de Nederlandse regering op haar website rijksoverheid.nl: “Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben.” Er zijn echter wel uitzonderingen op de verplichte basisverzekering. Zo hoeven militairen die in dienst zijn geen zorgverzekering te betalen. Vreemdelingen die niet in Nederland zijn geregistreerd zijn hier ook van uitgesloten. En ten slotte kunnen gemoedsbezwaarden onder deze plicht uitkomen.

Reikwijdte 

De basisverzekering vergoedt veelvoorkomende kosten van de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis. Door de verplichte basisverzekering die haar basis vindt in de Zorgverzekeringswet uit 2005, wordt het bezoeken van een huisarts, en eventuele medische verrichtingen, volledig terugbetaald. Daarnaast zijn medicijnen meestal kosteloos die op advies van de dokter of specialist worden voorgeschreven. Hierbij geldt wel een eigen risico. Medische – of specialistische zorg wordt daarnaast gecompenseerd als de behandeling aantoonbaar effect heeft. Het verblijf in het ziekenhuis tijdens medische behandelingen wordt hierbij ook vergoed.

Motorrijtuigen 

Voor alle motorrijtuigen geldt aansprakelijkheidsverzekering. Deze is verplicht: de WA-verzekering, ook wel autoverzekering genoemd. Concreet wordt het volgende onder een motorrijtuig verstaan: auto’s, motoren, bromfietsen en brommobielen. Zo somt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) op. De WA-verzekering is in het leven geroepen om de soms extreme kosten te kunnen drukken als een schadegeval zich voordoet. Een autoverzekering is geldig in heel Europa en landen die staan vermeld op de meegeleverde groene kaart. Als je verzekerd bent en je veroorzaakt schade dan kan deze door jouw verzekeraar worden vergoed.

Tagged ,

johanddevries

About johanddevries

Vaste blogger bij Verzekering Tips. Veel ervaring in de verzekeringsbranche en heeft sinds 5 jaar zijn eigen advies bureau.

View all posts by johanddevries →

Leave a reply

Verzekeringen en Humor

advertentie op achterkant van de bus

Recente reacties

  • Jan: Mooie actie! Ga meteen ff kijken. View Post
  • Jeroen: Ja, daar ben ik wel achtergekomen. Fijne site dit, leuke artikelen.. View Post

Tweets van ons